Zaznacz stronę

 

 

 

 

 

 

Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej informuję, że w roku 2022 prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który oferuje pomoc dla wszystkich osób pokrzywdzonych oraz osób im najbliższych, świadków oraz osób im najbliższych w zakresie: pomocy specjalistycznej oraz finansowej tj.

1) pomocy prawnej
2) mediacji
3) pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej oraz psychiatrycznej
4) doradztwa pierwszego kontaktu
5) finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim
6) finansowanie pomocy tłumacza języka migowego
7) finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
8) finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu
9) pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych
10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej


Świadczenia przysługujące osobom pokrzywdzonym, jak i świadkom oraz osobom