W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W przedsięwzięciu tym aktywnie uczestniczy Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej „Sapere Aude” . Obchody tygodnia odbywają się od 22 do 28 lutego 2021r. Stowarzyszenie zaproponowało dodatkowe dyżury i bezpłatną pomoc osób pierwszego kontaktu oraz bezpłatną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i bezpłatną pomoc prawną.

Poniżej harmonogram działań Ośrodka i Lokalnych Punktów:

Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej Sapere Aude

w dniach 22-28 lutego 2021 roku

 

Dodatkowe przedsięwzięcia /poza wynikającymi ze standardowej realizacji czynności/:

Okręgowy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 47 , tel. 720 703 279

 

 1. dyżur w ośrodku osoby pierwszego kontaktu w godzinach urzędowania:

pn. 9:00-16:00

wt. 11:00-18:00

śr. 8:00-15:00

czw. 13:00-20:00

pt. 8:00-15:00

sob. 8:00-13:00

dodatkowe godziny pracy:

pn. godz. 16:00-17:00

wt. godz. 10:00- 11:00

śr. godz. 16:00-17:00

czw. godz. 12:00-13:00

pt. godz. 16:00 – 17:00

sob. godz. 13:00-14:00

 

dyżur prawnika pro bono w Ośrodku:

śr. 17:00 – 18:00

pt. 17:00 – 18:00

niedz. 8:00 – 10:00 dyżur telefoniczny

 

dyżur psychologa pro bono w Ośrodku:

wt. 17:00 – 18:00

czw. 18:00-19:00

sob. 8:00-10:00 – dyżur telefoniczny

 

 1. Dyżur całodobowy od 22 – 28 lutego 2021 r. pod telefonem nr 720-703-279

 2. Artykuł w „Gazecie Olsztyńskiej” na temat obchodów „Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem”

 3. Kolportaż ulotek Stowarzyszenia mówiących o zakresie świadczonej pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

 4. Rozwieszenie plakatów dot. „Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem”

 

 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Węgorzewie przy ul. Zamkowej 4, tel. 720 703 257

 1. Dyżur w punkcie osoby pierwszego kontaktu w godzinach urzędowania:

 

pn. 10:00-13:00

wt. 13:00-16:00

śr. 10:00-13:00

czw. 13:00-16:00

 

dodatkowe godziny pracy:

pn. 13:00 – 14:00

wt. 17:00 – 18:00

śr. 13:00 – 14:00

czw.16:00 – 17:00

 

 

 

dyżur prawnika pro bono w LPPPP:

wt. 17:00 – 18:00

cz. 17:00 – 18:00 – dyżur telefoniczny

sob. 8.00-12:00 – dyżur telefoniczny

dyżur psychologa pro bono telefoniczny psycholog Ewa Sadurska:

pon. 16:00 – 18:00

 

 1. Dyżur całodobowy od 22 – 28 lutego 2021 r. pod telefonem nr 720 703 257

 2. Kolportaż ulotek Stowarzyszenia mówiących o zakresie świadczonej pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

 3. Rozwieszenie plakatów dot. „Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem”

 

 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Giżycku przy ul. Pionierska 14A, tel. 720 703 256

 1. Dyżur w punkcie osoby pierwszego kontaktu w godzinach urzędowania:

 

pn. 10:00-15:00

wt. 13:00-18:00

śr. 13:00-18:00

czw. 10:00-15:00

 

dodatkowe godziny pracy:

pn. 15:00 – 16:00

wt. 12:00 – 13:00

śr. 12:00 – 13:00

czw. 15:00 – 16:00

 

dyżur prawnika pro bono w LPPPP:

pn. 14:00 – 18:00

sob. 12:00-15:00 dyżur telefoniczny

dyżur psychologa pro bono telefoniczny psycholog Ewa Sadurska:

śr. 16:00 – 18:00

 

 

 1. Dyżur całodobowy od 22 – 28 lutego 2021 r. pod telefonem nr 720 703 256

 2. Kolportaż ulotek Stowarzyszenia mówiących o zakresie świadczonej pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

 3. Rozwieszenie plakatów dot. „Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

 

 

 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kętrzynie przy ul. Miejskiej 7,  tel. 720 703 275

 1. Dyżur w punkcie osoby pierwszego kontaktu w godzinach urzędowania:

 

 

 

pn. 13:30-18:30

wt. 13:30-18:30

śr. 8:00-13:00

czw. 8:00-13:00

 

dodatkowe godziny pracy:

pn. 18:30-19:30

wt. 18:30-19:30

 

dyżur prawnika pro bono zdalny:

pn. 18:00-19:30

sob. 16:00-19:00

dyżur psychologa:

śr. 16:00 – 18:00

cz. 15:00-18:00

sob. 8:00-10:00

 

 1. Dyżur całodobowy od 22 – 28 lutego 2021 r. pod telefonem nr 720 703 275

 2. Kolportaż ulotek Stowarzyszenia mówiących o zakresie świadczonej pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

 3. Rozwieszenie plakatów dot. „Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem”

 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Mrągowie przyul. Kopernika 2C, tel. 720 703 280

 1. Dyżur w punkcie osoby pierwszego kontaktu w godzinach urzędowania:

 

 

pn. 8:00-13:00

wt. 8:00-13:00

śr. 13:30-18:30

czw. 13:30-18:30

 

dodatkowe godziny pracy:

śr. 18:30 – 19:30

czw. 18.30-19.30

 

dyżur prawnika pro bono zdalny:

wt. 8:00-9:00 oraz w godz. 18:00-20:00

dyżur psychologa:

śr. 16:00 – 18:00

cz. 15:00-18:00

sob. 8:00-11:00

 

 

 

 1. Dyżur całodobowy od 22 – 28 lutego 2021 r. pod telefonem nr 720 703 275

 2. Kolportaż ulotek Stowarzyszenia mówiących o zakresie świadczonej pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

 3. Rozwieszenie plakatów dot. „Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem”

 4. Audycja w radio „MELO-RADIO” Mrągowo promująca „Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem”

 5. Spotkania w PCPR i GOPS

 

 

 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wierzbickiego 3B, tel. 720 703 254

 1. Dyżur w punkcie osoby pierwszego kontaktu w godzinach urzędowania:

 

pn. 13:00-18:00

wt. 10:00-15:00

śr. 10:00-15:00

czw. 13:00-18:00

pt. 8:00 – 12:00

 

dodatkowe godziny pracy

pn. 12:00 –13:00

wt. 9:00 – 10:00

śr. 9:00 – 10:00

czw.12:00 –13:00

pt. 12:00 – 13:00

 

dyżur prawnika pro bono w siedzibie LPPPP:

wt. 15:00-16:00

śr. 12:00-13:00

sob. 8:00-10:00 – dyżur telefoniczny

dyżur psychologa:

śr. 16:00 – 18:00

cz. 15:00-18:00

 

 1. Dyżur całodobowy od 22 – 28 lutego 2021 r. pod telefonem nr 720 703 254

 2. Kolportaż ulotek Stowarzyszenia mówiących o zakresie świadczonej pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

 3. Rozwieszenie plakatów dot. „Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem”

 

 

 

 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bartoszycach przy ul. Hubalczyków 2 pokój 104, tel. 720 703 255

 1. Dyżur w punkcie osoby pierwszego kontaktu w godzinach urzędowania:

 

pn. 10:00-15:00

wt. 13:00-18:00

śr. 10:00-15:00

czw. 13:00-18:00

 

dodatkowe godziny pracy:

pn. 15:00-16:00

wt. 12:00-13:00

śr. 9.00 – 10:00

czw.12:00-13:00

 

dyżur prawnika pro bono zdalny:

czw. 8:00-9:00 i 17:00 – 19:00

sob. 16:00-18:00

dyżur psychologa:

śr. 16:00 – 18:00

cz. 15:00-18:00

sob. 8.00-11.00

 

 1. Dyżur całodobowy od 22 – 28 lutego 2021 r. pod telefonem nr 720 703 255

 2. Kolportaż ulotek Stowarzyszenia mówiących o zakresie świadczonej pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

 3. Rozwieszenie plakatów dot. „Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem”

 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Biskupcu przy ul. Pionierów 6, tel. 720 703 276

 1. Dyżur w punkcie osoby pierwszego kontaktu w godzinach urzędowania:

 

pn. 8:00-13:00

wt. 8:00-13:00

śr. 8:00-13:00

czw. 11:00-16:00

 

dodatkowe godziny pracy:

 

pn. 13:00-14:00

wt. 13:00-14:00

śr. 13:00 -14:00

czw. 16:00- 17:00

dyżur prawnika w punkcie:

czw. 16:00-17:00

czw. 17:00-19:00 dyżur zdalny

niedz. 8:00-11:00 dyżur zdalny

dyżur psychologa:

śr. 16:00 – 18:00

cz. 15:00-17:00 dyżur telefoniczny

sob. 8:00-10:00 dyżur zdalny

 

 1. Dyżur całodobowy pod telefonem nr 720 703 276

 2. Kolportaż ulotek Stowarzyszenia mówiących o zakresie świadczonej pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

 3. Rozwieszenie plakatów dot. „Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem”

 

 

 

 

 

Lokalny Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Szczytnie przy ul. Ogrodowej 18 , tel.  720 703 278

 1. Dyżur w punkcie osoby pierwszego kontaktu w godzinach urzędowania:

 

pn. 13:00-18:00

wt. 10:00-15:00

śr. 10:00-15:00

czw. 13:00-18:00

 

dodatkowe godziny pracy:

pn. 18:00-19:00

wt. 15:00-16:00

śr. 15:00-16:00

czw. 12:00-13:00

 

 

dyżur prawnika w LPPPP:

śr. 8:00-9:00

czw. 14:00-16:00 dyżur zdalny tel.

niedz. 12:00 – 16:00

dyżur psychologa:

śr. 16:00 – 18:00 – dyżur zdalny

cz. 15:00-18:00 – dyżur zdalny

dyżur psychoterapia:

wt. 16:00-17:00 – dyżur zdalny

śr. 16:00-18:00 – dyżur zdalny

 

 

 1. Dyżur całodobowy od 22 – 28 lutego 2021 r. pod telefonem nr 720 703 278

 2. Kolportaż ulotek Stowarzyszenia mówiących o zakresie świadczonej pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

 3. Rozwieszenie plakatów dot. „Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem”

 

 

 

 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nidzicy przy ul. Kolejowej 5, tel. 720 703 277

 1. Dyżur w punkcie osoby pierwszego kontaktu w godzinach urzędowania:

 

pn. 10:00-15:00

wt. 13:00 – 18:00

śr. 10:00-15:00

czw. 13:00-18:00

pt. 8:00-12:00

 

dodatkowe godziny pracy:

 

pn. 9:00-10:00

wt. 12:00-13:00

śr. 9:00-10:00

czw.12:00-13:00

pt.12:00 – 13:00

 

dyżur prawnika pro bono w LPPPP:

pn. 16:00-18:00

pn. 18:00-20:00 zdalnie telefonicznie

sob. 15:00-18:00 zdalnie telefonicznie

dyżur psychologa:

pn. 16:00 – 18:00

cz. 15:00-18:00 zdalnie telefonicznie

sob. 8.00-11.00 zdalnie telefonicznie

 

 1. Dyżur całodobowy od 22 – 28 lutego 2021 r. pod telefonem nr 720 703 277

 2. Dyżur psychologa w punkcie w dniu 25 lutego 2021 r. w godz. 13.00- 18.00 (PRO BONO .

 3. Artykuł w „Gazecie Nidzickiej” (dodatek do Gazety Olsztyńskiej) na temat obchodów „Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem” oraz zakresu świadczonego wsparcia przez Stowarzyszenie osobom dotkniętym przestępstwem, osobom najbliższym i świadkom. Informacja na stronie internetowej gazety :

https://gazetaolsztynska.pl/nidzica/696796,Pokrzywdzeni-powinni-dochodzic-swoich-praw.html?preview=1fa648d411a25657b785&fbclid=IwAR1wIYYsmtijNNPLRmCcUaWIJvWA2s4a8CedPFMwOeaJTwcQXE_Eq0wruSo

 1. Nawiązanie współpracy z Komendą Powiatową Policji w Nidzicy, umieszczenie informacji o realizowanych wspólnie działaniach na stronie internetowej Policji https://nidzica.policja.gov.pl/o12/aktualnosci

 2. Kolportaż ulotek Stowarzyszenia mówiących o zakresie świadczonej pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

 3. Rozwieszenie plakatów dot. „Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem”

 

 

 

 

 

 

 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Piszu przy ul. 1 Maja 3A, tel. 720 703 258

 1. Dyżur w punkcie osoby pierwszego kontaktu w godzinach urzędowania:

 

pn. 10:00-15:00

wt. 13:00-18:00

śr. 10:00-15:00

czw. 13:00-18:00

 

dodatkowe godziny pracy:

 

pn. 15:00 – 16:00

wt. 12:00-13:00

śr. 15:00-16:00

czw. 12:00-13:00

 

dyżur prawnika pro bono w LPPPP:

pon. 12:00-15:00

śr. 15:00- 17:00 zdalnie tel.

pt. 14:00-16:00 zdalnie tel.

dyżur psychologa:

śr. 16:00 – 18:00

cz. 15:00-18:00

 

 

 1. Dyżur całodobowy od 22 – 28 lutego 2021 r. pod telefonem nr 720 703 258

 2. Kolportaż ulotek Stowarzyszenia mówiących o zakresie świadczonej pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

 3. Rozwieszenie plakatów dot. „Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

 4. Nawiązanie współpracy z Kuratorem Sądu Rejonowego w Piszu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WITAMY W NASZYM STOWARZYSZENIU

NASZE PRIORYTETY:

BEZPŁATNOŚĆ POMOCY, BEZINTERESOWNOŚĆ, KOMPETENCJA !


Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych, świadków oraz osób im najbliższych współfinansowane są ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Fundusz Sprawiedliwości.

Ośrodek zapewnia bezpłatną pomoc specjalistyczną oraz materialną osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin.

Skorzystać można między innymi z pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, prawnej i mediacji.

Udzielamy pomocy psychologicznej również świadkom. Jeżeli potrzebujesz pomocy, przyjdź, zadzwoń lub napisz – osoba pierwszego kontaktu w naszym Ośrodku pomoże w zakwalifikowaniu do odpowiedniej formy pomocy i umówi termin bezpłatnej wizyty u specjalisty.

Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej informuję, że w roku 2019 prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który oferuje pomoc dla wszystkich osób pokrzywdzonych oraz osób im najbliższych, świadków oraz osób im najbliższych w zakresie: 

POMOCY SPECJALISTYCZNEJ ORAZ FINANSOWEJ

1) pomocy prawnej
2) mediacji
3) pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej oraz psychiatrycznej
4) doradztwa pierwszego kontaktu
5) finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim
6) finansowanie pomocy tłumacza języka migowego
7) finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
8) finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub
domu,
9) pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych
10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

Współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości