W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W przedsięwzięciu tym aktywnie uczestniczy Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej „Sapere Aude” . Obchody tygodnia odbywają się od 22 do 28 lutego 2021r. Stowarzyszenie zaproponowało dodatkowe dyżury i bezpłatną pomoc osób pierwszego kontaktu oraz bezpłatną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i bezpłatną pomoc prawną.

Poniżej harmonogram działań Ośrodka i Lokalnych Punktów:

Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej Sapere Aude

w dniach 22-28 lutego 2021 roku

 

Dodatkowe przedsięwzięcia /poza wynikającymi ze standardowej realizacji czynności/:

Okręgowy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 47 , tel. 720 703 279

 

  1. dyżur w ośrodku osoby pierwszego kontaktu w godzinach urzędowania:

pn. 9:00-16:00

wt. 11:00-18:00

śr. 8:00-15:00

czw. 13:00-20:00

pt. 8:00-15:00

sob. 8:00-13:00

 

 

 

 

 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Węgorzewie przy ul. Zamkowej 4, tel. 720 703 257

Dyżur w punkcie osoby pierwszego kontaktu w godzinach urzędowania:

 

pn. 10:00-13:00

wt. 13:00-16:00

śr. 10:00-13:00

czw. 13:00-16:00

 

 

 

 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Giżycku przy ul. Pionierska 14A, tel. 720 703 256

  1. Dyżur w punkcie osoby pierwszego kontaktu w godzinach urzędowania:

 

pn. 10:00-15:00

wt. 13:00-18:00

śr. 13:00-18:00

czw. 10:00-15:00

 

 

 

 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kętrzynie przy ul. Miejskiej 7,  tel. 720 703 275

  1. Dyżur w punkcie osoby pierwszego kontaktu w godzinach urzędowania:

 

pn. 13:30-18:30

wt. 13:30-18:30

śr. 8:00-13:00

czw. 8:00-13:00

 

 

 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Mrągowie przyul. Kopernika 2C, tel. 720 703 280

  1. Dyżur w punkcie osoby pierwszego kontaktu w godzinach urzędowania:

 

pn. 8:00-13:00

wt. 8:00-13:00

śr. 13:30-18:30

czw. 13:30-18:30

 

 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wierzbickiego 3B, tel. 720 703 254

  1. Dyżur w punkcie osoby pierwszego kontaktu w godzinach urzędowania:

 

pn. 13:00-18:00

wt. 10:00-15:00

śr. 10:00-15:00

czw. 13:00-18:00

pt. 8:00 – 12:00

 

 

 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bartoszycach przy ul. Hubalczyków 2 pokój 104, tel. 720 703 255

  1. Dyżur w punkcie osoby pierwszego kontaktu w godzinach urzędowania:

 

pn. 10:00-15:00

wt. 13:00-18:00

śr. 10:00-15:00

czw. 13:00-18:00

 

 

  

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Biskupcu przy ul. Pionierów 6, tel. 720 703 276

  1. Dyżur w punkcie osoby pierwszego kontaktu w godzinach urzędowania:

 

pn. 8:00-13:00

wt. 8:00-13:00

śr. 8:00-13:00

czw. 11:00-16:00

 

 

dyżur psychologa:

śr. 16:00 – 18:00

cz. 15:00-17:00 dyżur telefoniczny

sob. 8:00-10:00 dyżur zdalny

  

Lokalny Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Szczytnie przy ul. Ogrodowej 18 , tel.  720 703 278

  1. Dyżur w punkcie osoby pierwszego kontaktu w godzinach urzędowania:

 

pn. 13:00-18:00

wt. 10:00-15:00

śr. 10:00-15:00

czw. 13:00-18:00

 

 

 

 

 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nidzicy przy ul. Kolejowej 5, tel. 720 703 277

  1. Dyżur w punkcie osoby pierwszego kontaktu w godzinach urzędowania:

 

pn. 10:00-15:00

wt. 13:00 – 18:00

śr. 10:00-15:00

czw. 13:00-18:00

pt. 8:00-12:00

 

 

 

 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Piszu przy ul. 1 Maja 3A, tel. 720 703 258

  1. Dyżur w punkcie osoby pierwszego kontaktu w godzinach urzędowania:

 

pn. 10:00-15:00

wt. 13:00-18:00

śr. 10:00-15:00

czw. 13:00-18:00

 

 

 


WITAMY W NASZYM STOWARZYSZENIU

NASZE PRIORYTETY:

BEZPŁATNOŚĆ POMOCY, BEZINTERESOWNOŚĆ, KOMPETENCJA !


Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych, świadków oraz osób im najbliższych współfinansowane są ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Fundusz Sprawiedliwości.

Ośrodek zapewnia bezpłatną pomoc specjalistyczną oraz materialną osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin.

Skorzystać można między innymi z pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, prawnej i mediacji.

Udzielamy pomocy psychologicznej również świadkom. Jeżeli potrzebujesz pomocy, przyjdź, zadzwoń lub napisz – osoba pierwszego kontaktu w naszym Ośrodku pomoże w zakwalifikowaniu do odpowiedniej formy pomocy i umówi termin bezpłatnej wizyty u specjalisty.

Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej informuję, że w roku 2019 prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który oferuje pomoc dla wszystkich osób pokrzywdzonych oraz osób im najbliższych, świadków oraz osób im najbliższych w zakresie: 

POMOCY SPECJALISTYCZNEJ ORAZ FINANSOWEJ

1) pomocy prawnej
2) mediacji
3) pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej oraz psychiatrycznej
4) doradztwa pierwszego kontaktu
5) finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim
6) finansowanie pomocy tłumacza języka migowego
7) finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
8) finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub
domu,
9) pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych
10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

Współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości